Novica

Naftni derivati dražji

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Po modelskem izračunu, predpisanem v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 71/14), se 29. aprila 2015 spremenijo modelske cene vseh naftnih derivatov. Na spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za omenjeni izračun po predpisani metodologiji, in gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 13. do 24. aprila 2015), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov močno zvišale. Tečaj € nasproti USD je v tem obdobju nekoliko nihal, vendar pa ni pomembneje vplival na izračun novih cen.

Ker Vlada RS 28. aprila 2015 ni spremenila trošarin, se zvišanje modelskih cen v celoti prenese v zvišanje maloprodajnih cen z dajatvami. Zaradi tega se 29. aprila cena motornega bencina NMB 95 zviša za 5,1 cent/liter, cena motornega bencina NMB 98 se zviša za 5,4 centa/liter, cena dizelskega goriva se zviša za 4,8 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL se zviša za 4,5 centa/liter.

Glede na določila Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 29. aprila do 11. maja 2015. Nove cene se ob tej spremembi cen izjemoma uveljavijo šele 29. 4. 2015, ker je bil 27. 4. 2015 državni praznik praznik in je bil na podlagi določil 2. alineje 9. člena Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov izračun novih cen naftnih derivatov opravljen 28. 4. 2015. Zaradi zamika pri izračunu novih cen bodo le-te v tem obračunskem obdobju izjemoma veljale le 13 dni.

Vir: MGRT


© 2012 - 2021 Portal Energetika