Novica

Naložbene pomoči za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn gospodinjskih odjemalcev

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Borzenov center za podpore je objavil javni poziv za dodelitev naložbenih pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije.

Prijava na poziv je mogoča od 15. 4. 2024 dalje preko spletne aplikacije.

Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026 so opredeljeni ukrepi in upravičeni namene porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Med drugim je podprto tudi sofinanciranje projektov individualnih in skupnostnih samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe.

V skladu z javnim pozivom se izvaja podporni mehanizem subvencioniranja projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe, ki so priklopljene na način letnega obračuna (netmetering) po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Nepovratne finančne spodbude so namenjene naložbam v nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, in njenega shranjevanja.

Višina naložbene pomoči za največ 80% vsote priključnih moči odjemnih mest znaša:

  • 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25% upravičenih stroškov naložbe,
  • 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25% upravičenih stroškov naložbe.

Upravičeni stroški posamezne naložbe, vključno z DDV, so stroški:

  • nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije,
  • nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije),
  • pripadajoče električne inštalacije in opreme,
  • priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Skupna višina sredstev znaša 14 milijonov EUR.

Oddaja vlog je mogoča preko spletne aplikacije Borzena od vključno 15. 4. 2024 od 8:00 dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Podrobnejše informacije

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika