Novica

Navodila za pripravo vlog za neposredno potrditev operacij energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Navodila za pripravo vlog za neposredno potrditev operacij energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi pandemije COVID-19 v sklopu pobude React-EU (OP EKP 2014 – 2020).

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (OP EKP 2014 - 2020) se v okviru prednostne osi 15 (PO15) za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprave zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva sofinancirajo ključni ukrepi za odpravo posledic pandemije COVID-19 v okviru programa React-EU za obdobje od leta 2020 do leta 2023 s prilagoditvijo sedanjega večletnega finančnega okvira. V okviru programa so za krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov zagotovljeni tudi viri za izvajanje naložb v energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19.

Namen navodil je opredelitev postopkov za pristop, ugotavljanje upravičenosti in ocenjevanje ustreznosti in izvedljivosti operacij za naložbe v energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19 in predstavlja dopolnitev obstoječih navodil za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020, ki so v veljavi za izvajanje v okviru prednostne naložbe 4.1, specifični cilj 1.

Seznam operacij za  energetsko prenovo stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19, ki se bodo izvedle v sklopu pobude React-EU, zajema naslednje objekte:

  • Energetska sanacija Glavne stavbe - Hospital UKC Ljubljana
  • Energetska sanacija Infekcijske in gastroenterološke klinike UKC Ljubljana
  • Energetska sanacija zgradbe MFT UKC Maribor
  • Energetska sanacija SB Nova Gorica
  • Energetska sanacija Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj
  • URI SOČA (Objekt Vrnica, Objekt Orhideja)

Skupna predvidena vrednost operacij je 80 mio EUR (z DDV).

Navodila za pripravo vlog so objavljena na spletni strani MZI - Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika