Novica

Nepovratna sredstva za proizvodnjo električne energije iz sončne energije in hranilnike za pravne osebe

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Borzen je objavil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev pravnim osebam za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Prijava na poziv je mogoča od 8. 7. 2024 dalje preko spletne aplikacije.

Na podlagi Energetskega zakona (EZ-2) se iz sredstev Centra za podpore zagotavljajo naložbene pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja.

Na podlagi javnega poziva JP-OVE-02 se bodo dodeljevala nepovratna sredstva za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom za:

  • proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije,
  • hranilnik električne energije, ki je prigrajen k novi proizvodni napravi.

Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost električne energije ali toplote, in je hkrati:

  • pravna oseba,
  • zadruga,
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
  • samoupravna lokalna skupnost.

V okviru javnega poziva je na razpolago 60 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega je 5 milijonov namenjenih za skupnostne fotonapetostne elektrarne.

Najvišja višina pomoči za sončne elektrarne znaša od 180 do 350 EUR na kW priključne moči, za hranilnike pa 225 EUR na kWh kapacitete hranilnika energije. Priključna moč elekrarne je omejena glede na velikost podjetja v rangu od 1 do 6 MW. Minimalna kapaciteta hranilnika mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini 2 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave.

Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta ne sme presegati intenzivnosti pomoči, ki je določena glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

  • do 45 odstotkov skupnih stroškov za velika podjetja,
  • do 55 odstotkov skupnih stroškov za srednja podjetja,
  • do 65 odstotkov skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

Vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči lahko odda prijavitelj izključno preko spletne aplikacije Borzena z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Oddaja vlog bo možna od od vključno 8. 7. 2024 od 10:00 dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloga mora vsebovati vse podatke, izjave in dokazila, ki so navedeni v javnem pozivu.

Povezava na javni poziv

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika