Novica

Nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Borzen je v okviru ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo v Uradnem listu RS objavil javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Prijava na poziv je mogoča od 6. 11. 2023 dalje preko spletne aplikacije.

Na podlagi Začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini  in Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) je bila sprejeta Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov. Na tej podlagi bo center za podpore družbe Borzen dodeljeval nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije:

 • za proizvodnjo električne energije in toplote,
 • za proizvodnjo električne energije in toplote v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom električne energije in toplote.

Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost električne energije ali toplote, in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samoupravna lokalna skupnost.

V okviru javnega poziva je na razpolago 80 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Glede na tipe naprav oziroma tehnologije je določena višina sredstev za posamezno tehnologijo.

Najvišja višina pomoči za posamezno napravo je določena na podlagi metodologije, ki upošteva posebnosti posamezne tehnologije in podvrste naprav, nazivne moči naprave ter velikosti subjekta, ki se prijavlja na javni poziv. Maksimalna višina pomoči je izražena v EUR/kW inštalirane moči proizvodne naprave in EUR/kWh kapacitete hranilnika energije.

Dodelitev pomoči za hranilnik je vezana na tehnične omejitve pri kapaciteti, in sicer glede na tip hranilnika:

 • Hranilnik električne energije:
  • minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave, h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave;
  • kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini 2 kWh na inštalirani kW.
 • Hranilnik za toploto:
  • minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave, h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave;
  • kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini:
   • 10 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave za dnevne hranilnike oziroma največ za kapaciteto 50 MWh,
   • 1000 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave za sezonske hranilnike oziroma največ za kapaciteto 100 MWh.

Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči, ki se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

 • do 45 odstotkov skupnih stroškov za velika podjetja,
 • do 55 odstotkov skupnih stroškov za srednja podjetja,
 • do 65 odstotkov skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

Vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči lahko odda prijavitelj izključno preko spletne aplikacije Borzena z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 6. 11. 2023 od 8:00 dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prispele vloge na javni poziv bo obravnavala komisija po vrstnem redu prejema vlog.

Povezava na javni poziv

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika