Novica

Nepovratne finančne spodbude občanom za energetsko obnovo stavb

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb in stanovanjskih delov stavb v večnamenskih stavabh. Na voljo je 26 milijonov EUR nepovratnih sredstav za devet različnih ukrepov.

Do spodbud so upravičene naložbe, izvedene od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka poziva.

Namen javnega poziva 99SUB-OB22 je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po javnem pozivu, so:

 • A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
 • F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • G – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
 • H – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
 • I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Glede na prejšnji poziv nov javni poziv ne podeljuje več spodbud za vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje.

Nov javni poziv prinaša nekaj novosti:

 • spremembo pri oddaji vlog, saj bo vloga lahko oddana tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa,
 • spremembo pri vročanju: odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, se vročajo z navadno vročitvijo; vročitev bo veljala za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada.

Višina nepovratne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko ali kurilno napravo na biomaso je do 40 % oziroma do 50 %, za ostale ukrepe pa do 20 % priznanih stroškov naložbe, v primeru izvedbe najmanj treh ukrepov hkrati pa je spodbuda višja in sicer do 30 % priznanih stroškov naložbe.

Od skupaj 26 mio EUR bo 16 mio EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike Slovenije, razen na tistih območjih Mestne občine Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, in kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom določen drug prednostni način ogrevanja.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika