Novica

Nižje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 79/11), se dne 15. maja 2012 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.


Modelske cene motornih bencinov se močno znižajo, modelske cene srednjih destilatov (dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko KOEL) pa se znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD

V obračunskem obdobju (od 30. aprila do 11. maja 2012), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene motornih bencinov močno znižale, borzne cene srednjih destilatov pa se le znižale. V tem obdobju se razmerje med € in USD ni bistveno spremenilo in ni pomembneje vplivalo na višino modelskih cen.

Vlada RS dne 14. maja 2012 ni spremenila višine trošarin, zato so se spremembe modelskih cen v celoti prenesle v maloprodajne cene z dajatvami. To pa pomeni, da se zaradi močnega znižanja modelskih cen močno znižajo tudi maloprodajne cene z dajatvami za motorne bencine, maloprodajne cene z dajatvami za srednje destilate pa se znižajo.

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov v veljavi od 15. do 28. maja 2012.


© 2012 - 2022 Portal Energetika