Novica

Nižje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 76/12), se dne 16. aprila 2013 spremenijo modelske cene naftnih derivatov in sicer se modelske cene vseh naftnih derivatov občutno znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 2. do 12. 4. 2013), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov občutno znižale in sicer so se predvsem močno znižale cene motornih bencinov. V tem obdobju se je glede na predhodno obračunsko obdobje nekoliko zvišal tudil tečaj € v odnosu na USD in vplival na dodatno znižanje modelskih cen vseh naftnih derivatov.


Vlada RS je dne 15. aprila 2013 zvišala trošarine za vse naftne derivate in sicer v takšni višini, da se maloprodajne cene znižajo za polovico mogočega znižanja glede na znižanje modelskih cen. Tako se dne 16. aprila 2013 cena motornega bencina NMB 95 zniža  za 2,2 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 se zniža za 2,3 cente/liter, cena dizelskega goriva se zniža za 0,9 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL se zniža za 0,6 centa/liter.

 

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 16. do 29. aprila 2013.


© 2012 - 2024 Portal Energetika