Novica

Nižje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 76/12), se dne 25. junija 2013 spremenijo modelske cene naftnih derivatov. Tega dne se znižajo modelske cene vseh naftnih derivatov in sicer se najbolj znižajo modelske cene motornih bencinov. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V Sloveniji uspešno zaključila izobraževanje šesta generacija evropskih energetskih menedžerjev.

V obračunskem obdobju od 10. do 21. junija 2013, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, se se borzne cene vseh naftnih derivatov najprej zvišale, nato pa so se znižale. V tem obdobju se je tečaj € v odnosu na USD nekoliko zvišal in takšna gibanja so imela za posledico znižanje modelskih cen.


Ker Vlada RS dne 24. junija 2013 ni spremenila višine trošarin, so se vse spremembe modelskih cen v celoti prenesle v spremembe maloprodajnih cen z dajatvami. Tako se dne 25. junija 2013 cena motornega bencina NMB 95 zniža za 1,3 €cent/liter, cena motornega bencina NMB 98 se zniža za 1,8 €cent/liter, cena dizelskega goriva se zniža za 0,2 €cent/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL se zniža za 0,3 €cent/liter.

 

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 25. do 30. junija 2013. Ker se s 1. julijem 2013 zviša DDV, se bodo tega dne zvišale tudi cene naftnih derivatov.


© 2012 - 2024 Portal Energetika