Novica

Nov javni poziv za zmanjševanje energetske revščine

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je v začetku decembra 2023 objavil nov javni poziv za energetske prenove stanovanjskih stavb za najbolj ranljiva gospodinjstva, v okviru katerega bo možno pridobiti spodbudo v višini do 18.000 evrov oziroma do 12.000 evrov za toplotno izolacijo streh, fasad, vgradnjo energetsko učinkovitih oken, zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso ter za druge energetsko varčne rešitve.

Spodbuda je lahko dodeljena za investicije v legalno zgrajene stavbe ali dele stavb, ki so po svojem namenu stanovanjski.

Cilj javnega poziva za zmanjševanje energetske revščine (ZER) je zmanjšati energetsko revščino v energetsko revnih gospodinjstvih, povečati energijsko učinkovitost stavb in rabo obnovljivih virov energije, izboljšati življenjske pogoje, zdravstveno stanje ter socialni status vseh članov gospodinjstva, prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in ozaveščati občane o pomenu učinkovite rabe energije.

Na javni poziv se lahko prijavijo upravičene osebe, ki so vsaj polovični lastniki stanovanjskih stavb oz. stanovanj, ki so materialno ogroženi in živijo v stavbah, ki so resnično v slabem stanju in potrebne energetske prenove.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije. Investicije bodo lahko izvedene na eno- ali dvostanovanjskih stavbah oz. na večstanovanjskih stavbah, in sicer se spodbuda lahko dodeli za izvedbo enega ali kombinacijo ukrepov od A do G ali samo za izvedbo ukrepa G (lahko v kombinaciji z ukrepom F):

  1. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
  2. toplotna izolacija zunanjih sten,
  3. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
  4. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat,
  5. vgradnja sistema za pripravo tople - sanitarne vode,
  6. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
  7. zamenjava stare kurilne naprave z novo na leseno biomaso.

Višina spodbude za izvedbo ukrepa ali kombinacijo ukrepov od A do G znaša do 100% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 18.000 EUR (z DDV) oz. v primeru dodelitve spodbude izključno za izvedbo ukrepa G, ne več kot 12.000 EUR (z DDV).

Novost javnega poziva je zagotovitev strokovne pomoči neukim vlagateljem v celotnem postopku od priprave vloge za pridobietv spodbude do izvedbe investicijske prenove stavbe. Pomoč bodo nudili koordinatorji Eko sklada, dodatne nasvete in nadzor pri izvedbi ukrepov pa bodo zagotavljali energetski svetovalci mreže ENSVET.

Povezava na javni poziv

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2023 Portal Energetika