Novica

Nova statistična časovna vrsta podatkov za električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Mesečna bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije v letu 2012

110 kV omrežje Kleče pri Ljubljani

Mesečna bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije prikazuje na mesečnem nivoju prevzem in odjem električne energije v MWh.

Prevzem električne energije na javnem omrežju predstavlja prevzem od:

 • hidroelektrarn (HE) na prenosnem omrežju podjetij Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarn na Spodnji Savi, Soških elektrarn Nova Gorica in malih HE (Zasip, Javornik, Vintgar, Gorje),
 • malih fotovoltaičnih elektrarn na prenosnem omrežju,
 • termoelektrarn (TE) na prenosnem omrežju podjetij Termoelektrarna Šoštanj, Termoelektrarna Brestanica, Termoelektrarna Trbovlje, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana in objektov soproizvodnje toplote in električne energije (Jesenice 1 in 2, Silkem, Ravne),
 • nuklearne elektrarne na prenosnem omrežju (100 % prevzem od NE Krško),
 • proizvodnih objektov, ki so priključeni na distribucijsko omrežje,
 • uvoza na prenosnem omrežju z upoštevanjem mejnih virtualnih točk in tranzitom,
 • uvoza na distribucijskem omrežju.

Odjem električne energije na javnem omrežju sestavlja:

 • odjem električne energije na distribucijskem omrežju Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska,
 • odjem električne energije na prenosnem omrežju za neposredne odjemalce na lokacijah Kidričevo, Ruše, Jesenice, Ravne, Štore in ostalo (SŽ ENP Dekani),
 • odjem električne energije na prenosnem omrežju za črpanje vode v akumulacijski bazen ČHE Avče,
 • izvoz na prenosnem omrežju z upoštevanjem mejnih virtualnih točk in vključenim tranzitom ter z izvozom E3 d.o.o. preko 20 kV DV,
 • izvoz na distribucijskem omrežju,
 • izgube na prenosnem omrežju,
 • izgube na distribucijskem omrežju,

Povezava na statistično časovno vrsto Bilanca električne energije na javnem omrežju (MWh), Slovenija, mesečno

 

Povezava na statistične časovne vrste za področje Električna energija - količine


© 2012 - 2022 Portal Energetika