Novica

Nove cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se 4. maja 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.

Cene motornih bencinov se nekoliko zvišajo, cene srednjih destilatov (dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko KOEL) pa se nekoliko znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€


V obračunskem obdobju (od 18. do 29. aprila 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se precej zvišale borzne cene vseh naftnih derivatov, predvsem pa motornih bencinov. V tem času pa se je tečaj € v odnosu na tečaj USD precej okrepil in tudi precej ublažil posledice velikega dviga borznih cen. Rezultat takšnih gibanj so nekoliko višje modelske in prodajne cene pred dajatvami za motorne bencine in nekoliko nižje modelske in prodajne cene za srednje destilate.


Ker Vlada RS dne 3. maja 2011 ni sprejela nobenega sklepa o spremembi trošarin na naftne derivate, so se vse spremembe modelskih cen v celoti prelile v spremembe maloprodajnih cen z dajatvami.


Na osnovi navedenega so spremembe maloprodajnih cen naslednje: cena motornega bencina NMB 95 se zviša za 1,5 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 se zviša za 1,4 centa/liter, cena dizelskega goriva se zniža za 1,3 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL se zniža za 1,2 centa/liter.

 

Ker je bil dne 2. maja 2011 državni praznik, se na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10) nove cene naftnih derivatov uveljavijo šele dne 4. maja in veljajo do 16. maja 2011.


© 2012 - 2021 Portal Energetika