Novica

Nove cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 79/11), se dne 3. aprila 2012 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.


Modelske cene motornih bencinov se močno zvišajo, modelske cene srednjih destilatov (dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko KOEL) pa se nekoliko znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 19. do 30. marca 2012), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene motornih bencinov močno zvišale, borzne cene srednjih destilatov pa se niso pomembneje spreminjale. V tem obdobju se je zvišal tečaj € nasproti USD, kar je nekoliko ublažilo zvišanje modelskih cen motornih bencinov oziroma vplivalo na to, da so se cene srednjih destilatov nekoliko znižale.

Vlada RS dne 2. aprila 2012 ni spremenila višine trošarin, zato so se spremembe modelskih cen v celoti prenesle v maloprodajne cene z dajatvami. To pa pomeni, da se zaradi močnega zvišanja modelskih cen močno zvišajo tudi maloprodajne cene z dajatvami za motorne bencine, maloprodajne cene z dajatvami za srednje destilate pa se nekoliko znižajo.

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov v veljavi od 3. do 16. aprila 2012.


© 2012 - 2021 Portal Energetika