Novica

Nove finančne spodbude Eko sklada za naložbe OVE in URE v gospodarstvu

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za poslovne subjekte za nove naložbe v izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20% upravičenih stroškov naložbe.

Za spodbude je na razpolago 6 mio EUR nepovratnih sredstev.

Predmet javnega poziva 106FS-PO23 za poslovne subjekte so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe za izvedbo enega ali več v naslednjih ukrepov, ki bodo v celoti izvedeni od 1. 1. 2023 do objave zaključka javnega poziva:

 • toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

 Upravičene osebe za prijavo na poziv so:

 • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Za izvedbo ukrepov je na voljo 6 milijonov EUR nepovratnih sredstev.

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20% upravičenih stroškov naložbe.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika