Novica

Nove finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je objavil nov javni poziv za občane za skoraj ničenergijske stavbe, s katerim nadaljuje spodbujanje gradnje in prenovo stavb s čim višjo stopnjo samooskrbe z električno energijo in učinkovito rabo vodnih virov v stavbah s sodobnim sistemom za zbiranje in distribucijo deževnice.

Namen javnega poziva 105SUB-sNESOB23 je spodbujanje trajnostne navezave na domače obnovljive vire v kombinaciji z visoko učinkovitimi skoraj ničenergijskimi (sNES+) stavbami s čim višjo stopnjo samooskrbe z električno energijo ter z učinkovito rabo vodnih virov v stavbah s sodobnim sistemom za zbiranje in distribucijo deževnice.

Pravica do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu se dodeli le za nove naložbe v gradnjo ali prenovo enostanovanjske ali dvostanovanjske sNES+ stavbe, ki so se pričele izvajati po 1. januarju 2023.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v ukrepa na območju Republike Slovenije:

  1. Gradnja ali nakup nove skoraj ničenergijske enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo in sistem za učinkovito rabo vodnih virov v stavbi ( sNES+ novogradnja) ter
  2. Celovita skoraj ničenergijska prenova starejše enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo (sNES+ prenova).

Dodatno za nov javni poziv velja, da:

  • sNES+ stavba (novogradnja in prenova) mora imeti obvezno vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo, ki mora obratovati ob izplačilu nepovratne finančne spodbude. Letna raba električne energije za delovanje sistemov ogrevanja, priprave tople vode, prezračevanja in razsvetljave se mora v celoti pokriti z lastno letno proizvodnjo električne energije,
  • sNES+ novogradnja mora imeti vgrajen sodobni sistem za zbiranje, distribucijo in rabo deževnice za splakovanje stranišč, pranje perila, zalivanje vrta ipd., s podzemnim zbiralnikom za najmanj 6 m3 vode; pri sNES+ prenovi vgradnja sistema za učinkovito rabo deževnice ni obvezna,
  • stavba mora najmanj 70 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

  • od 90 EUR do 170 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe (ukrep A: sNES+ novogradnja),
  • od 220 EUR do 250 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe (ukrep B: sNES+ prenova).

Za izvedbo ukrepov so na razpolago 3 milijoni evrov nepovratnih sredstev.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika