Novica

Nove finančne spodbude za nakup okolju prijaznih vozil v javnem potniškem prometu

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je objavil nov javni poziv za subvencioniranje nakupa novih vozil na električni pogon in na vodik za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in šolarjev. Poziv namenja 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev občinam iz Sklada za podnebne spremembe. Spodbude so precej višje kot na predhodnem pozivu.

Na voljo je 10 milijonov EUR nepovratnih sredstev.

Namen javnega poziva 109SUB-PPŠ23 je spodbujanje nakupa okolju prijaznih vozil zaradi širitve oziroma vzpostavitve novih linij javnega prometa ali šolskih prevozov ali zamenjave obstoječih zastarelih vozil z visokimi izpusti delcev PM10 z okolju prijaznimi vozili na linijah javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v nakup okolju prijaznih novih vozil za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev. Predmet spodbud so nova vozila (kategorij M1, M2, M3 in druge), ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji, in sicer vozila na električni pogon in na vodik.

Na pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo za načrtovani nakup sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet spodbude.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80% upravičenih stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

  • 600.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2 na izpustu;
  • 760.000 EUR za posamezno novo vozilo na vodik, brez emisij CO2 na izpustu.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika