Novica

Objava javnih razpisov za sofinanciranje ogrevanja na lesno biomaso

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za gospodarstvo je v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko, oskrbo objavilo javna razpisa za sofinaciranje individualnega in daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ki sta bila objavljena dne 21. 05. 2010 v Uradnem listu RS, št. 40/2010.

1. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 – KNLB 2 (Uradni list RS, št. 40/2010razpis št. 4301-1/2010)

Sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, t.j. kotlovskih naprav na lesno biomaso (KNLB) v Sloveniji. 
Višina subvencij znaša 30–40 % upravičenih stroškov investicije in se v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. 89/08 in 25/09) dodeljuje kot državna pomoč oziroma subvencija.
Razpisana sredstva: 4,4 mio EUR; od tega 2 mio EUR za leto 2010, 2 mio EUR za leto 2011 in 0,4 mio EUR za leto 2012.
Roki za predložitev vlog: 03.06.2010, 02.09.2010, 02.12.2010 in 03.03.2011

Zaključek razpisa: razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 03.03.2011.

Razpisna dokumentacijaKNLB2
Dodatne informacije: vprašanja v zvezi z razpisi lahko pošljete na elektronski naslov: 
jani.turk(at)gov.silojze.subic(at)gov.si.

 

2. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 – DOLB 2 (Uradni list RS, št40/2010razpis št. 4301-3/2010)

Sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) in mikro sistemov DOLB v Sloveniji.  
Višina subvencij je določena v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči in znaša 30–50 % upravičenih stroškov investicije.
Razpisana sredstva: 6 mio EUR; od tega 2 mio EUR za leto 2010, 2 mio EUR za leto 2011 in 2 mio EUR za leto 2012. 
Roki za predložitev vlog: 03.06.2010, 02.09.2010, 02.12.2010  ter naprej vsak prvi delovni četrtek v mesecu v tromesečnih razmikih.

Zaključek razpisa: razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.01.2012
Razpisna dokumentacijaDOLB2
Dodatne informacije: vprašanja v zvezi z razpisi lahko pošljete na elektronski naslov: 
jani.turk(at)gov.siuros.habjan(at)gov.si

 

Več informacij:
uros.habjanping@govpong.si

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika