Novica

Objava pripomb zainteresirane javnosti na predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS)

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo po zaključku javne obravnave na predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS) objavilo seznam vseh prejetih pripomb zainteresirane javnosti. Evidentiranih je skupno preko 400 pripomb, ki jih podalo okoli 40 različnih pripombodajalcev.

Evidentiranih je skupno preko 400 pripomb.

Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku decembra 2017 objavilo predlog "Energetskega koncepta Slovenije (EKS)", ki določa glavne usmeritve razvoja slovenske energetike.

Dokument določa strateške cilje in usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do leta 2050, ter na tak način postavlja izhodišča za nadaljnje odločitve pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo na trajnosten in konkurenčen način. Vodilno vlogo za dosego ciljev bodo imeli ukrepi učinkovite rabe energije, večje izkoriščanje obnovljivih in nizkoogljičnih virov ter razvoj naprednih energetskih sistemov in storitev.

Javna obravnava strateškega dokumenta se je zaključila 15. 1. 2018. V okviru javne obravnave je ministrstvo, pristojno za energijo, prejelo številne pripombe, komentarje in predloge zainteresirane javnosti. Pripombe je podalo skupaj skoraj 40 organizacij s področja energetike, gospodarstva, različnih resorjev državne uprave, raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij, sindikatov in drugih organizacij ter fizične osebe posamezniki.

Skupaj je na besedilo predloga EKS evidentiranih preko 400 pripomb. Precejšen odziv nakazuje odločno podporo skupni viziji, dolgoročnemu prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Ministrstvo bo pregledalo vse pripombe in se do njih opredelilo. Objavljen je seznam vseh prejetih pripomb po pripombodajalcih ter ločeno še združen seznam vseh pripomb po odstavkih.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika