Prejete pripombe na predlog Energetskega koncepta Slovenije

Objava prejetih komentarjev in pripomb v okviru prve javne obravnave EKS

Ljubljana, 19. 1. 2018

V okviru prve javne obravnave na predlog "Energetskega koncepta Slovenije (EKS)" je ministrstvo, pristojno za energijo, prejelo številne pripombe, komentarje in predloge zainteresirane javnosti. Pripombe je podalo 40 organizacij s področja energetike, gospodarstva, različnih resorjev državne uprave, raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij, sindikatov in drugih organizacij ter fizične osebe posamezniki. Skupaj je na besedilo predloga EKS evidentiranih preko 400 pripomb.


© 2012 - 2024 Portal Energetika