Novica

Objavljen javni poziv za izbor projektnih predlogov naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo 2024-2030

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo Javni poziv za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (JP MS 2023). Predmet poziva je izbor projektnih predlogov za naložbe v modernizacijo energijskih sistemov in izboljšanje energetske učinkovitosti v Republiki Sloveniji.

Rok za predložitev vlog je 30. 9. 2023.

Sklad za modernizacijo je program Evropske unije, vzpostavljen za obdobje 2021-2030 za podporo naložbam v modernizacijo energijskih sistemov in izboljšanje energetske učinkovitosti v nekaterih državah članicah. Sklad za modernizacijo prispeva k doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora s podporo zelenemu ter socialno pravičnemu prehodu in deluje pod odgovornostjo držav članic upravičenk.

S spremembo Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, vključno z njenimi spremembami (v nadaljevanju: ETS direktiva) z dne 10. maja 2023 se je nabor držav članic upravičenk do sredstev Sklada za modernizacijo razširil s tremi dodatnimi državami članicami – Portugalska, Grčija in Slovenija, ki so do podpore s sredstvi sklada upravičene od leta 2024 naprej.

Predmet javnega poziva je ovrednotenje in izbor projektnih predlogov za naložbe v modernizacijo energijskih sistemov in izboljšanje energetske učinkovitosti v Republiki Sloveniji, ki se bodo uvrstili na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030.

Namen javnega poziva je na podlagi prejetih projektnih predlogov izbrati tiste, ki v največji možni meri prispevajo k doseganju ciljev ETS direktive, ciljem iz sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru in Uredbe (EU) 2021/1119, dolgoročnim ciljem iz Pariškega sporazuma ter ciljem Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN). Dodana vrednost projektnih predlogov k doseganju teh ciljev bo ocenjena na podlagi meril za izbor projektnih predlogov, opredeljenih v pozivu.

Predlagatelji projektnih predlogov so lahko pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vključno z neposrednimi in posrednimi proračunskimi uporabniki.

Rok za predložitev vlog, izdelanih v skladu z določili in navodili iz javnega poziva, je podaljšan do 30. 9. 2023.

Povezava na javni poziv

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika