Novica

Objavljen javni poziv za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 35/2024 objavilo nov javni poziv za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz energije vetra. Vlagatelji so gospodarske družbe, ki so proizvajalci energije in so v javni-državni lasti. Razpisana sredstva v višini 1,5 milijonov evrov so na voljo za koriščenje v letu 2024.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2024.

Namen javnega poziva je dofinanciranje projektov obnovljivih virov energije državnih družb za proizvodnjo energije nacionalnega pomena, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za izvedbo, a zaradi zahtev višine donosnosti upravljanja kapitalskih naložb ne izvedejo investicij.

V okviru ukrepa se sofinancira del stroškov projekta, potrebnih za zaprtje finančne konstrukcije. Sofinancirajo se projekti, ki prispevajo k zelenemu prehodu in ustrezajo področnim merilom za spodbude zelenemu prehodu.

Upravičeni stroški po tem javnem pozivu so:

  • stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije iz vetrne energije,
  • gradbena, obrtniška in instalacijska dela, ki so neposredno povezana z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije vetrne energije,
  • stroški storitev projektantskega in gradbenega nadzora v vrednosti 3 % priznanih upravičenih stroškov projekta,

pri čemer dejavnosti iz druge in tretje točke predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz prve točke.

Za naložbe bo sofinanciranih do 45% upravičenih stroškov projekta in ne več kot je potrebno, da naložba dosega 3,5% interno stopnjo donosnosti.
Sredstva lastne udeležbe v višini 55% ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške mora zagotavljati končni prejemnik.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je 31. 10. 2024.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika