Novica

Objavljen javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu RS, št. 52/2024 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO - HEGE OVE 2024). Vlagatelji so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Razpisana sredstva v višini 20 milijonov evrov so na voljo za koriščenje v letih 2024, 2025 in 2026.

Rok za oddajo vlog je 14. 8. 2024.

Namen javnega razpisa NOO - HEGE OVE 2024 je povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih srednje velikih (nazivne moči med 0,2 in 10 MW) in velikih (nazivne moči nad 10 MW) naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije,
  • stroški gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki so neposredno povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije,
  • stroški storitev projektantskega in gradbenega nadzora v vrednosti 3 % priznanih upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Predmet projekta mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji.

S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bo sofinanciranih do 45 % upravičenih stroškov projekta.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov znaša 20.000.000 EUR v obdobju od 2024 do 2026.

Predvideno je eno odpiranje vlog. Rok za oddajo vlog je 14. 8. 2024.

Javni razpis, ki ga financira Evropska unija, se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za razvojno področje »Zelenega prehoda« v okviru komponente »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika