Novica

Objavljen neuradni cenik podporne sheme OVE in SPTE za leto 2014

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) Borzen – Center za podpore je objavil neuradno višino podpor za OVE-SPTE shemo za leto 2014.

Informativni dan za področje energije, kjer so predstavili delovni program za leti 2014 in 2015, je potekal v Bruslju 5. decembra 2013.

Višina podpore za subvencioniranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) je določena skladno z odločbo o podpori, ki jo izda Javna agencija RS za energijo. Upravičenec se v vlogi za odločbo o dodelitvi podpore, ki jo pošlje Javni Agenciji RS za energijo, odloči za eno izmed dveh tipov podpore: zagotovljeni odkup ali obratovalno podporo, pri čemer za isto proizvodno napravo ni mogoče pridobiti obeh vrst podpor hkrati.

Izračuni višine podpor za leto 2014 kažejo, da bodo zaradi padca referenčne cene električne energije v letu 2014 za približno 7 EUR/MWh obratovalne podpore za elektrarne na OVE v letu 2014 višje kot so bile v letu 2013.  V primeru, da s strani zakonodajalca ne pride do sprememb v sistemu podpor, bo cena zagotovljenega odkupa za mikro sončne elektrarne, postavljene na strehah, v mesecu septembru 2014  prvič padla pod 100 EUR/MWh. Na drugi strani pa bodo zaradi padca referenčne cene zemeljskega plina za približno četrtino v letu 2014 nižje višine podpor za SPTE naprave na fosilna goriva.

Kot novost je prvič objavljen tudi interaktivni kalkulator, kjer lahko uporabniki preverijo tudi vpliv dodatkov ali odbitkov, ki jih v svoji odločbi o podpori določi Agencija za energijo.

Uradni izračun za podpore se sicer opravi na podlagi veljavnih predpisov ter pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore, ki jo na podlagi vloge upravičenca izda Javna Agencija RS za energijo.

 

Podrobnejše informacije so na voljo na spletnih straneh Borzena.


© 2012 - 2024 Portal Energetika