Novica

Objavljena Akcijska načrta za prehod iz premoga za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Akcijska načrta za prehod iz premoga za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo. Akcijska načrta je pripravilo svetovalno podjetje Deloitte v sodelovanju z regionalnimi in nacionalnimi deležniki. Na podlagi akcijskih načrtov bosta v prihodnjih mesecih pripravljena območna načrta za obe regiji.

Akcijska načrta je Deloitte pripravil v okviru projekta tehnične pomoči Evropske komisije »Priprava nacionalne strategije in akcijskih načrtov za izstop iz premoga v slovenskih premogovnih regijah«. Načrta temeljita na osnutku predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki predvideva opuščanje rabe premoga najkasneje leta 2033.

Akcijska načrta sta podlaga za nadaljnjo razpravo in pripravo območnih načrtov, ki ju bo v prihodnjih mesecih pripravljala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Slednja bosta Evropski komisiji poslana kot prilogi operativnemu načrtu, kar bo podlaga za črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod. To pa bo mogoče šele po sprejetju odločitve o letnici opustitve rabe premoga.

Priprava obeh predlogov akcijskih načrtov se je začela oktobra 2020. Od takrat so s strani družbe Deloitte opravili dva kroga zbiranja projektnih idej na terenu, jih primerjali v 21 različnih kategorijah, rangirali ter jih oblikovali v operacije. V skladu s projektno nalogo tehnične pomoči akcijska načrta tako vključujeta tudi nekatere izbrane projekte, ki služijo kot primeri dobro zasnovanih in s konceptom pravičnega prehoda skladnih idejnih rešitev, medtem ko teh v območnih načrtih ne bo.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika