Novica

Objavljeni osnutki celovitih nacionalnih načrtov držav članic Evropske unije

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Evropska komisija je objavila prejete osnutke celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov skupaj z vljudnostnimi prevodi v angleški jezik. Ministrstvo za infrastrukturo vabi vse zainteresirane deležnike k pregledu osnutkov NEPN in tvornemu sodelovanju v predhodnem posvetovanju in dialogu glede priprave NEPN Republike Slovenije.

Predhodno posvetovanje in dialog bosta potekala do 8. aprila 2019.

Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (uredba), ki predstavlja ključen korak naprej pri upravljanju energetske unije, določa zakonodajni temelj za nov način upravljanja z energijo Unije in pripravo celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) (ang. Integrated National Energy and Climate Plans). Uredba je bila objavljena v Uradnem listu EU 21. decembra 2018, veljati pa je začela veljati tri dni kasneje, tj. 24. decembra 2018.

Skladno z 9. členom uredbe je morala vsaka država članica do 31. decembra 2018 pripraviti in Evropski komisiji (Komisiji) predložiti osnutke celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov v skladu s členom 3(1) in Prilogo I uredbe.

Do 31. decembra 2018 je osnutke NEPN predložilo 22 držav članic, v mesecu januarju in februarju 2019 pa še nekaj ostalih držav članic. Konec februarja 2019 je Komisija objavila predložene osnutke NEPN na svojih spletnih straneh (National Energy and Climate Plans - NECPs), ki jih je 11. marca 2019 dopolnila še z vljudnostnimi prevodi v angleški jezik.

Vsi osnutki NEPN, ki so jih Komisiji predložile države članice, so skupaj z vljudnostnimi prevodi objavljeni tudi na spletni strani NEPN.

Ministrstvo za infrastrukturo vabi vse zainteresirane deležnike, tj. lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, k pregledu osnutkov NEPN, ki so jih predložile tudi druge države članice, in k tvornemu sodelovanju v predhodnem posvetovanju in dialogu glede priprave NEPN Republike Slovenije.

Predhodno posvetovanje in dialog bosta potekala od 4. marca do 8. aprila 2019 (5 tednov). Več informacij je na voljo prek spletne strani NEPN – Predhodno posvetovanje in dialog.

Vljudno vabljeni!

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika