Novica

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v okviru javne obravnave Nacionalne strategije za izstop iz premoga

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča zainteresirano javnost, da se 15. aprila 2021 zaključi javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda in dopolnjenega okoljskega poročila. V okviru posvetovalnega procesa so objavljeni odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

Rok za mnenja in pripombe v okviru javne razgrnitve in obravnave je 15. 4. 2021.

Ministrstvo za infrastrukturo je 15. marca 2021 začelo z javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) in dopolnjenega okoljskega poročila.

Dopolnjeno okoljsko poročilo ugotavlja, da bi v Savinjsko-Šaleški (SAŠA) regiji imel najmanjši negativni vpliv na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino ambiciozni scenarij (izstop iz premoga najkasneje leta 2033). Dodatne simulacije so pokazale, da bo, upoštevajoč višji cilj zmanjšanja emisij TGP na ravni Unije (-55 %), obratovanje TEŠ s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2035. Po tem letu so zaradi bistvenih negativnih učinkov potrebni omilitveni ukrepi. V regiji Zasavje razlike v vplivih posameznih scenarijev niso tako izrazite in enoznačne.

Pri posodobitvi osnutka Strategije je bila poleg ugotovitev okoljskega poročila upoštevana tudi odločitev Medresorske delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij, v kateri sodelujejo predstavniki MZI, MOP, MF, MGRT, SVRK in MDDSZ. Ta je konec februarja 2021 sprejela odločitev, da se za namen javne obravnave za SAŠA regijo predlaga scenarij izstopa iz premoga najkasneje v letu 2033, ki je za okolje, naravo in zdravje ljudi najbolj pozitiven. Za regijo Zasavje pa se za namen javne obravnave predlaga t.i. Harmonični scenarij, ki predstavlja ravnotežje in omogoča izboljšanje kakovosti življenja v regiji ter hkrati spodbuja podjetništvo in potencial lokalnih podjetij.  

Ministrstvo za infrastrukturo je za namen javne razgrnitve objavilo tudi Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja.

Javna razgrnitev in obravnava potekata do vključno 15. aprila 2021. Zainteresirano strokovno in splošno javnost vljudno vabimo k predložitvi pripomb in mnenj!

Vse informacije in dokumenti so dostopni na spletni platformi Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika