Novica

Opolnoči pocenitev naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Od 19. decembra 2023 do vključno 3. januarja 2024 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,379 evra za liter in dizelskega goriva 1,418 evra za liter. Za liter kurilnega olja za ogrevanje (ELKO) bo potrebno odšteti 1,070 evra.

Regulirane cene naftnih derivatov (95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje) se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Na bencinskih servisih izven območja avtocest in hitrih cest bo v novem obdobju, od 19. 12. 2023 do 3. 1. 2024, za regulirane cene naftnih derivatov potrebno plačati:

  • 1,379 evra za liter 95-oktanskega bencina (NMB-95), kar je 4,2 centa evra manj kot doslej,
  • 1,418 evra za liter standardnega dizelskega goriva, kar je 4,3 centa evra manj kot doslej.

Za liter ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) brez vključenega stroška prevoza bo v tem obdobju potrebno plačati 4,9 centa evra manj kot v preteklem 14-dnevnem obdobju, to je 1,070 evra za liter.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest za obe pogonski gorivi navzgor omejene in lahko znašajo največ 0,0683 evra za liter dizelskega goriva in 0,0694 evra za liter NMB-95 bencina. Trgovska marža za kurilno olje (ELKO) znaša največ 0,08 evra za liter.

V naslednjem obdobju se višina trošarine za naftne derivate ne spreminja.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika