Novica

Opolnoči višje cene vseh naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Od 18. do vključno 31. julija 2023 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,456 evra za liter, dizelskega goriva 1,504 evra za liter in kurilnega olja za ogrevanje 1,081 evra za liter.

Regulirane cene naftnih derivatov (95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje) se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Na bencinskih servisih izven območja avtocest in hitrih cest bo v novem 14-dnevnem obdobju, od 18. 7. 2023 do 31. 7. 2023 za regulirane cene naftnih derivatov potrebno plačati:

  • 1,456 evra za liter 95-oktanskega bencina (NMB-95), kar je 1,2 centa EUR več kot doslej, 
  • 1,504 evra za liter standardnega dizelskega goriva, kar je 2,3 centa EUR več kot doslej.

Za liter ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) brez vključenega stroška prevoza bo v tem obdobju potrebno plačati 1,081 evra za liter, kar pomeni podražitev za 2,1 cent.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest za pogonski gorivi omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 bencina. Trgovska marža za kurilno olje (ELKO) znaša največ 0,08 evra za liter.

V naslednjem 14-dnevnem obdobju se višina trošarine za naftne derivate ne spreminja.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika