Novica

Opredelitev pogojev za uvrstitev med male poslovne odjemalce električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 9. redni seji izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije, s katero se preprečujejo zlorabe določenih poslovnih odjemalcev, ki ne izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med male poslovne odjemalce. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 98/2022.

Za ublažitev draginje je Vlada RS na prejšnji redni seji z uredbo določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Po uveljavitvi uredbe je bilo Ministrstvo za infrastrukturo s strani distribucijskega operaterja električne energije in udeležencev trga obveščeno, da določeni poslovni odjemalci, ki po Zakonu o oskrbi z električno energijo ne izpolnjujejo pogojev za male poslovne odjemalce, izvajajo aktivnosti, s katerimi bi pridobili status malih poslovnih odjemalcev za določena merilna mesta. Te aktivnosti izvajajo za namen koriščenja ugodnosti, ki jih prinaša uredba. Pojavljajo se primeri, ko večji poslovni odjemalci z več merilnimi mesti na isti pogodbi o dobavi električne energije iz pogodbe izločajo merilna mesta z močjo, nižjo od 43 kW. Zanje želijo sklepati ločene pogodbe, da bi se na ta način uvrstili pod male poslovne uporabnike in prišli do nižjih reguliranih cen električne energije.

To je neskladno z namenom uredbe, torej zaščititi najranljivejše kategorije odjemalcev električne energije. Da se to dogajanje prepreči, je vlada uredbo dopolnila.

Dopolnitve zagotavljajo, da se bo odslej upoštevalo le dejanske male poslovne uporabnike, ki naj bi jih uredba ščitila. Mali poslovni odjemalci sicer lahko imajo več merilnih mest, a njihova skupna priključna moč vseh merilnih mest ne sme presegati 86 kW (pod pogojem, da imajo različne pogodbe za merilna mesta pod in nad 43 kW). Poleg tega pa morajo v izogib bodočim zlorabam izpolnjevati tudi pogoj, da je bilo soglasje za priključitev merilnih mest izdano do vključno 21. julija 2022.

Vlada je na seji odločila, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo do prihodnje redne seje pripravi analizo o možnosti vključitve ostalih malih odjemalcev v shemo regulirane cene električne energije.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika