Novica

Pobuda o sklenitvi solidarnostnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško v zvezi s plinsko oskrbo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 12. redni seji sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom.

Osnutek sporazuma ureja tehnične, pravne in finančne podlage za izvajanje solidarnostnega mehanizma med državami članicami EU za pomoč pri dobavi plina zaščitenim odjemalcem v skladu s z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom.

Celoten mehanizem solidarnostne pomoči se aktivira kot zadnja možnost države članice, potem ko je izvedla že vse ukrepe za zagotovitev oskrbe svojih zaščitenih odjemalcev, vključno z ukinitvijo dobave plina vsem svojim nezaščitenim odjemalcem.

Skladno s sporazumom bo država, ki nudi solidarnostno pomoč, po svojih najboljših močeh izvedla ukrepe v svojem plinskem sistemu, da bi lahko ponudila potrebno količino plina za solidarnostno pomoč pri dobavi plina zaščitenim odjemalcem v državi prejemnici. Država prejemnica se lahko odloči, ali določeno ponudbo sprejme ali ne. Če se odloči za prejem ponudbe za oskrbo s plinom v okviru solidarnostne pomoči, se skladno z evropsko uredbo in sporazumom obveže zagotoviti plačilo prejetega plina.

Podoben sporazum je Slovenija sklenila že z Italijo, pogovori za sklenitev takšnega sporazuma z Avstrijo pa še potekajo.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika