Novica

Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado RS in EBRD o vzpostavitvi in dejavnostih pisarne EBRD v Republiki Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko banko za obnovo in razvoj o vzpostavitvi in dejavnostih pisarne Evropske banke za obnovo in razvoj v Republiki Sloveniji.

Maloprodajne cene električne energije so v 1. kvartalu 2014 za gospodinjstva nižje za 1,1 %, v industriji pa nižje za 4,5 % glede na prejšnje četrtletje.

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko banko za obnovo in razvoj o vzpostavitvi in dejavnostih pisarne Evropske banke za obnovo in razvoj v Republiki Sloveniji.

Evropska banka za obnovo in razvoj je leta 2008 zaprla svojo pisarno v Republiki Sloveniji, vendar s tem ni prenehala svojih aktivnosti v Sloveniji. Finančna kriza je pripeljala do tega, da je danes ponovno prisoten interes, da EBRD zavoljo tesnejšega sodelovanja ponovno vzpostavi pisarno v Republiki Sloveniji.

V letošnjem letu je EBRD sprejela novo Strategijo za Slovenijo, za katero je prisoten obojestranski interes, da se izvaja z lokalno prisotnostjo banke. V skladu s sprejeto strategijo se bo EBRD osredotočila na tri strateško prednostna področja:

  • prestrukturiranje podjetniškega sektorja, širitev vloge zasebnega sektorja in spodbujanje dobrega upravljanja podjetij,
  • stabilizacija finančnega sektorja,
  • podpora trajnostni energiji.

EBRD bo lahko aktivno sodelovala in pomagala tako zasebnemu podjetniškemu sektorju kot tudi bančnemu sektorju. Zavoljo pomoči in tesnejšega ter bolj neposrednega sodelovanja se je EBRD odločila za ponovno odprtje pisarne v Ljubljani. Glavni razlog ponovne vzpostavitve je financiranje prihajajočih projektov in neposredna vključitev v zahteven proces prestrukturiranja, ki poteka v Sloveniji.

Že iz ustanovnega akta EBRD (33. člen) izhaja, da lahko banka na ozemlju katere koli države članice ustanovi agencijo ali pisarno. Tako kot ostali sporazumi o sedežu mednarodnih organizacij tudi Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Evropsko banko za obnovo in razvoj o vzpostavitvi in dejavnostih pisarne banke v Republiki Sloveniji  (v nadaljevanju: sporazum) določa obseg in vrsto privilegijev in imunitet  zaposlenih v pisarni EBRD v Sloveniji. Poleg tega sporazum vsebuje tudi nekaj standardnih določb, ki so značilne za tovrstne sporazume; npr. pisarna EBRD v Republiki Sloveniji ima pravno osebnost EBRD, njeni prostori uživajo nedotakljivost, prav tako je tem prostorom in osebju pisarne zagotovljena ustrezna zaščita.

Vir: MF


© 2012 - 2023 Portal Energetika