Novica

Podaljšanje javne obravnave predloga Resolucije o energetskem konceptu Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo podaljšuje javno obravnavo besedila predloga Resolucije o energetskem konceptu Slovenije (EKS) do 15. oktobra 2018.

Javna obravnava je podaljšana do 15. 10. 2018.

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 6. 8. 2018 v ponovni postopek javne obravnave posredovalo predlog Resolucije o energetskem konceptu Slovenije. Besedilo predlagane resolucije je v celoti enako besedilu predloga Resolucijo o energetskem konceptu Slovenije, ki ga je Vlada Republike Slovenije določila na svoji 170. redni seji dne 1. 3. 2018 in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS. Zaradi predčasnega prenehanja mandata, Državni zbor RS predloga resolucije ni obravnaval.

Za Predlog Resolucije o energetskem konceptu (EVA: 2014-2430-0027), je bila opravljena tudi celovita presoja vpliva na okolje. Okoljsko poročilo in osnutek EKS sta bila dana v javno razgrnitev od 1. 2. 2018 – 2. 3. 2018. V tem sklopu je 14. 2. 2018 v Ljubljani potekala tudi javna razprava na okoljsko poročilo.

Energetski koncept Slovenije je skladno z EZ-1 strateški dokument, ki se bo dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev v energetskem sektorju ali porabnikov v obliki industrije in državljanov. V dokumentu podajamo usmeritve z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske politike do leta 2030 oz. 2050. Investicije in razvoj so namreč dolgoročne in odločitve za realizacijo projektov v nadaljnjih desetih oz. petnajstih letih je potrebno sprejeti čimprej. Dokument ne govori o posameznih projektih, temveč podaja strateške usmeritve, postavlja političen okvir, znotraj katerega je pot odprta prosti poslovni pobudi podjetij in posameznikov na poti Slovenije k razogljičenju. Energetskemu konceptu Slovenije bo sledila tudi priprava Nacionalnega energetsko-podnebnega načrta (NEPN) in drugih strateških dokumentov, ki bodo uresničevali zaveze, ki jih je EU sprejela glede globalnih podnebnih prizadevanj.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog resolucije v času podaljšane javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe do vključno 15. 10. 2018 na gp.mzi(at)gov.si. Vsem, ki ste pripombe medtem že posredovali, in jih ne nameravate spremeniti, ni potrebno pripomb ponovno pošiljati.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika