Novica

Podaljšanje regulacije cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce do konca leta 2023

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 45. redni seji podaljšala regulacijo cen električne energije za gospodinjske odjemalce, skupne prostore v večstanovanjskih stavbah in male poslovne odjemalce do konca letošnjega leta z nespremenjenimi pogoji. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 45/2023.

Vlada RS je junija 2022 določila najvišjo dovoljeno ceno električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce.

Cene električne energije na veleprodajnih trgih so v začetku 2023 sicer padle, marca so bile cene na terminskih trgih za pasovno energijo okrog 150 EUR/MWh. Razlog je v milejši zimi od pričakovane, energija je bila večinoma zakupljena že v letu 2022, povpraševanje v začetku 2023 pa je bilo manjše in posledično tudi cene. V nadaljevanju leta 2023 bo verjetno spet prišlo do naraščanja cen, lahko že po koncu zime, ko se bo začelo polnjenje skladišč zemeljskega plina za naslednjo zimo. Glede na trenutne borzne cene in glede na nabave, ki so se izvajale v letih pred 2023, lahko ocenimo, da bi se cene za gospodinjstva, ki so v tem trenutku omejene na okrog 100 EUR/MWh, dvignile na okrog 200 EUR/MWh, če vlada ukrepov ne bi podaljšala. Cene za male poslovne odjemalce pa bi se na približno isti nivo, kot za gospodinjstva, dvignila iz sedaj omejenih 125 EUR/MWh. Analiza je pokazala, da se stanje na trgu ni spremenilo, niti se ne nakazuje izboljšanje situacije, na ravni EU pa tudi niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene.

Ker obstaja potreba, da se odjemalcem, ki jih zajema Uredba, takoj zagotovi stabilne cene za celotno leto 2023, še posebno pa je taka stabilnost in predvidljivost pomembna za gospodarstvo, vlada ocenjuje, da je potrebno ukrep omejitve cene električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce podaljšati do konca leta 2023. Dopolnjena Uredba podaljšuje obdobje veljavnosti do konca leta 2023 z nespremenjenimi pogoji. Zaradi predvidljivosti oziroma znanih pogojev na trgu za odjemalce in dobavitelje, in glede na to, da je večino zakupa bilo narejenega na letni ravni, je potrebno, da se ukrep podaljša že sedaj.

Prihranki zaradi podaljšanja ukrepa regulacije na mesečni ravni znašajo:

  • za povprečnega gospodinjskega odjemalca med 41 in 65 EUR (enotarifno merjenje) in med 52 in 88 EUR (dvotarifno merjenje),
  • za povprečnega malega poslovnega odjemalca med 131 in 148 EUR (enotarifno merjenje) in med 140 in 169 EUR (dvotarifno merjenje).

V kolikor bo ukrep regulacije potrebno podaljšati tudi v leto 2024, bo znano po zakupih energije za leto 2024 in 2025, ki se bodo izvajali tekom leta 2023.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika