Novica

Ponovna obveznost plačila prispevka za energetsko učinkovitost za pogonska goriva

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 19. dopisni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Prispevek za energetsko učinkovitost se od 17. avgusta 2022 dalje ponovno plačuje za vsa prodano bencinsko in dizelsko gorivo.

Sprememba uredbe pomeni vrnitev na izhodiščno stanje, ki je veljajo pred dopolnitvami Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 84/2022 in 86/2022).

Za dizelsko gorivo je višina prispevka s določena v višini 0,008 EUR/liter, za motorni bencin pa v višini 0,00736 EUR/liter ne glede na to, ali je gorivo prodano na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest ali izven teh površin.

S prispevekom za energetsko učinkovitost (prispevek URE) se zbirajo sredstva za sofinancirajo ukrepov Eko sklada. S temi sredstvi se podpirajo investicije, ki zvišujejo energetsko neodvisnost, povečujejo energetsko učinkovitost in delež obnovljivih virov energije.

Ponovna uvedba prispevka URE na pogonska goriva je nujna, ker bi daljše obdobje brez obračunavanja prispevka prineslo večji izpad sredstev in ogrozilo izvajanje potrjenega programa Eko sklada in javnih razpisov v izvajanju.

Uredba začne veljati ob naslednji spremembi reguliranih cen naftnih derivatov 17. avgusta 2022.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika