Prispevek za energetsko učinkovitost

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014, 158/20 – ZURE, 84/2022, 86/2022, 107/2022) določa višino prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE), ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv.

Prispevek URE je določen v višini je 0,08 centa na kilovatno uro. Končni odjemalci sredstva v obliki prispevka k ceni energije oziroma goriv plačujejo operaterju, kjer ta obstaja, pri drugih energentih pa dobavitelju energije oziroma goriv, le ta pa jih nakazuje Eko skladu.

Višina prispevka URE, preračunana na prodajno enoto za posamezno vrsto energije, je določena v spodnji tabeli.

VIŠINA PRISPEVKA ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST ZA OBDOBJE OD LETA 2015 NAPREJ

ENERGENT

ENOTA

2015

2016

2017 IN NAPREJ

Električna energija

€c/kWh

0,068

0,080

0,080

Zemeljski plin

€c/Sm3 0,650 0,757 0,757
Zemeljski plin €c/kWh - - 0,080
Daljinska toplota €c/kWh 0,050 0,065 0,080

UNP

€c/kg 1,600 1,023 1,023
Neosvinčen motorni bencin

€c/l

0,600 0,700 0,736
Plinsko olje za pogonski namen - Dizelsko gorivo

€c/l

0,400

0,600

0,800

Plinsko olje za ogrevanje - Ekstra lahko kurilno olje

€c/l 6,500 3,000 0,800
Kurilno olje €c/kg 6,500 3,000 0,882

Lesna biomasa

€c/kWh    -    - 0,080
Premog in koks €c/kWh    -    - 0,080


Opomba: Cena prispevka ne vključuje DDV.
Višina prispevka je določena tako, da bo do leta 2017 vsaka kilovatna ure energije, ne glede na to v kakšni obliki je, enakomerno obremenjena.

Podrobnejše informacije

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika