Novica

Popravek javnega razpisa za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje petih let

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da je na spletni strani objavilo popravek javnega razpisa za izbiro izvajalcev usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let, objavljenega dne 30. 9. 2020. Popravek se nanaša na zahtevano referenco za organizacijskega vodja usposabljanja.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 345. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) dne 30. 9. 2020 na spletni strani objavilo javni razpis za izbor izvajalcev usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let.

Zainteresirane prijavitelje obveščamo, da je bila v objavljenem razpisu ugotovljena tipkarska napaka na strani 5 v poglavju 2 »Navodila prijaviteljem z izdelavo vloge« v točki c, ki se nanaša na pogoj izkazovanja zahtevanih referenc za organizacijskega vodja usposabljanja.

Organizacijski vodja usposabljanja mora izkazovati reference, da je v obdobju 2016 - 2019 že organizacijsko vodil vsaj 5 dogodkov (konference, strokovni seminarji,..) s 30 udeleženci in ne s 50 udeleženci, kot je bilo prvotno napačno navedeno v objavljenem razpisu. V nadaljevanju razpisa je zahteva po izkazovanju reference na strani 9 v točki b. v poglavju 3 »Program usposabljanja« že navedena pravilno.

Ostala določila javnega razpisa se ne spreminjajo. Skrajni rok za predložitev vlog ostaja 1. 12. 2020 do 12. ure.

Več informacij

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika