Novica

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) v aprilu 2024 ni proizvajala električne energije, ker je po zaključenem 33. gorivnem ciklusu potekal redni remont elekrtarne.

Foto: NEK

Prvega aprila 2024 se je z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja pričel redni remont v Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Šlo je za prvi redni remont v podaljšani obratovalni dobi elektrarne, ki se je uspešno zaključil 2. maja 2024. Poleg menjave dela goriva so bili med remontom izvedeni načrtovani preventivni pregledi, vzdrževalna dela ter tehnološke izboljšave.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu 2024 znašal 1,91% letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila 2024 pa 9,45% letne omejitve.

Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu 2024 znašal 0,0039% letne omejitve, v prvih štirih mesecih 2024 pa 0,0055% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v aprilu 2024 znašal 0,28% letne omejitve, do konca aprila 2024 pa 0,64% letne omejitve.

V aprilu 2024 je bilo uskladiščenih 4,2 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika