Novica

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) v maju 2024 proizvedla 496.410 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 471.740 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,9% večja od načrtovane.

Foto: NEK

Prvega aprila 2024 se je z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja pričel redni remont v Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Šlo je za prvi redni remont v podaljšani obratovalni dobi elektrarne, ki se je uspešno zaključil 2. maja 2024. Poleg menjave dela goriva so bili med remontom izvedeni načrtovani preventivni pregledi, vzdrževalna dela ter tehnološke izboljšave.

V maju 2024 je bil faktor razpoložljivosti 96-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju 2024 segrevala povprečno za 1,2 ºC in največ za 1,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju 2024 znašal 0,59% letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja 2024 pa 10,05% letne omejitve.

Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju 2024 znašal 0,011% letne omejitve, v petih mesecih 2024 pa skupaj 0,0171% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v maju 2024 znašal 0,15% letne omejitve, do konca maja 2024 pa 0,79% letne omejitve.

V maju 2024 je bilo uskladiščenih 8,3 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika