Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Po zaključenem 32. gorivnem ciklusu, se je v NEK 1. oktobra 2022 začel redni remont, ki se je zaključil 7. novembra 2022. Elektrarna v tem času ni obratovala.

Foto: NEK

Med rednim remontom je bila izvedena menjava jedrskega goriva, vsa načrtovana dela preventivnega vzdrževanja in zaključene načrtovane tehnološke posodobitve za povečanje zmogljivosti in razpoložljivosti elektrarne. Izvedenih je bilo preko 40.000 remontnih aktivnosti. Podrobneje v novici

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija oktobra 2022 znašal 3,86 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra 2022 pa 52,9 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru 2022 znašal 0,0086 % letne omejitve, v desetih mesecih leta 2022 pa 0,0147 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v oktobru 2022 znašal 0,15 % letne omejitve, do konca oktobra 2022 pa 0,88 % letne omejitve.

V oktobru 2022 je bilo uskladiščenih 15,81 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika