Novica

Potrditev območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko premogovno regijo

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Evropska komisija je z izdajo izvedbenega sklepa Evropske komisije o odobritvi Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 dne 12. 12. 2022 odobrila oba Območna načrta za obe premogovni regiji. Izvedbeni sklep omogoča črpanje sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

Potrditev slovenskega programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 omogoča črpanje sredstev za pravični prehod premogovnih regij.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je konec oktobra 2022 Evropski komisiji uradno poslala "Program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027" ter Območna načrta za pravični prehod za obe premogovni regiji: Savinjsko-Šaleško (SAŠA) in Zasavsko regijo. V območnih načrtih so opredeljeni ukrepi za lajšanje socialno-ekonomskih izzivov, ki so posledica prehoda na energetske in podnebne cilje Unije za 2030 ter podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050, ki bodo podprti iz Sklada za pravični prehod, v skupni vrednosti cca. 250 mio EUR.

Evropska komisija je z izdajo izvedbenega sklepa Evropske komisije o odobritvi Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 dne 12. 12. 2022 odobrila oba Območna načrta za obe premogovni regiji.

Območna načrta je na podlagi Akcijskih načrtov za izhod iz premoga pripravila Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Načrta predstavljata podlago za črpanje sredstev iz Sklada (EU) za pravični prehod. S tem skladom Evropska unija pomaga področjem, ki jih bo prehod na t. i. podnebno nevtralnost najbolj prizadel. S sredstvi sklada se blažijo družbeno-gospodarski stroški, nastali zaradi podnebnega prehoda, obenem pa sklad podpira preoblikovanje gospodarstva na teh področjih in prilagajanje prebivalcev na spremenjene potrebe trga dela.

Sloveniji je v okviru Sklada za pravični prehod dodeljenih dobrih 250 mio EUR, od tega za Savinjsko-Šaleško regijo 70 %, za Zasavsko regijo pa 30 % te vrednosti. Prvi razpisi za evropske kohezijska sredstva bodo na voljo predvidoma v mesecu marcu 2023. Več informacij o tem bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika