Območna načrta za premogovni regiji

Evropska komisija je z izdajo izvedbenega sklepa Evropske komisije o odobritvi Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 dne 12. 12. 2022 odobrila tudi območna načrta za obe premogovni regiji, Savinjsko-Šaleško (SAŠA) in Zasavsko regijo. Izvedbeni sklep omogoča črpanje sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda

Območna načrta je na podlagi Akcijskih načrtov za izhod iz premoga pripravila Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Načrta predstavljata podlago za črpanje sredstev iz Sklada (EU) za pravični prehod. S tem skladom Evropska unija pomaga področjem, ki jih bo prehod na t. i. podnebno nevtralnost najbolj prizadel. S sredstvi sklada se blažijo družbeno-gospodarski stroški, nastali zaradi podnebnega prehoda, obenem pa sklad podpira preoblikovanje gospodarstva na teh področjih in prilagajanje prebivalcev na spremenjene potrebe trga dela.

Sloveniji je v okviru SPP dodeljenih dobrih 250 mio EUR, od tega za Savinjsko-Šaleško regijo 70%, za Zasavsko regijo pa 30% te vrednosti. Prvi razpisi za evropske kohezijska sredstva bodo na voljo predvidoma v mesecu marcu 2023. Več informacij o tem bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.


Območni načrt za pravični prehod Savinjsko-šaleške regije


Območni načrt za pravični prehod Zasavske regije


© 2012 - 2024 Portal Energetika