Novica

Povišanje trošarine za dizelsko gorivo in kurilno olje

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 72. dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje).

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov pozorno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, brez da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije.

S spremenjeno uredbo se višina trošarine spremeni tako, da maloprodajna cena reguliranega dizelskega goriva ostaja nespremenjena, maloprodajna cena plinskega olja za ogrevanje (KOEL) pa bo v naslednjem 14-dnevnem obdobju nekoliko nižja.

Trošarina se od 28. februarja 2023, ob uveljavitvi novega 14 dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov, spremeni, in sicer:

  • za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) se iz 0,386 evra/liter zviša na 0,40633 evra/liter,
  • za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) se iz 0,116 evra/liter zviša na 0,12190 evra/liter.

Za ostale energente se veljavne trošarine ne spreminjajo.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 26/2023 in začne veljati 28. 2. 2023. 

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika