Novica

Poziv k oddaji pripomb v javni obravnavi dopolnjenega osnutka celovitega NEPN (verzija 4.1) in njegovega okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za infrastrukturo je 17. januarja 2020 začelo z javno obravnavo dopolnjenega osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN 4.1) na okolje in njegovega okoljskega poročila. Evropska komisija je v petek, 7. februarja 2020, objavila prejete NEPN-e držav članic.

V okviru javne obravnave je bila 28. januarja 2020 pripravljena javna predstavitev obeh dokumentov, na kateri sta sodelovala tudi mag. Alenka Bratušek, ministrica pristojna za energijo, in Simon Zajc, minister za okolje in prostor. Javne predstavitve, ki je potekala na Fakulteti za elektrotehniko, se je udeležilo prek 200 deležnikov, med drugim predstavnikov medijev, raziskovalne in akademske sfere, nevladnega sektorja, industrije in širše javnosti.

Predstavljena gradiva iz javne predstavitve 28. januarja 2020 so na voljo prek spletne strani NEPN: Zaključno posvetovanje in dialog.

Ministrstvo za infrastrukturo ponovno vljudno vabi vse deležnike k čim prejšnji oddaji njihovih pripomb, da lahko pripombe sproti pregleda in jih v čim večji meri ustrezno upošteva. Skrajni rok za oddaji pripombe je do vključno 16. februarja.

Ministrstvo za infrastrukturo bo po koncu javne razgrnitve in posvetovanja skladno s pripombami dopolnjeni osnutek NEPN in okoljsko poročilo poslalo Ministrstvu za okolje in prostor v odločitev glede sprejemljivosti NEPN. V primeru potrditve njegove sprejemljivosti bo Ministrstvo za infrastrukturo NEPN, skladno s 24. členom EZ-1, predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije in nato tudi Evropski komisiji.

V petek, 7. februarja 2020, je Evropska komisija objavila do 7. februarja 2020 predložene NEPN-e. Poleg Slovenije NEPN-a Evropski komisiji niso predložile še Bolgarija, Francija, Nemčija, Irska, Luksemburg, Romunija, Španija in Združeno kraljestvo. Komisija je prejete NEPN-e objavila na svoji spletni strani Final NECPs

Vsem deležnikom se za njihovo sodelovanje in podane pripombe že v naprej iskreno zahvaljujemo.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika