Novica

Precej višje maloprodajne cene vseh naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 79/11), se 24. julija 2012 modelske cene naftnih derivatov močno zvišajo.

 

 

Na spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji ter gibanje tečaja €/USD. V obračunskem obdobju (od 9. do 20. julija 2012), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov močno zvišale. V tem obdobju se je tečaj € v odnosu na USD občutno znižal, kar je imelo za posledico, da so se modelske cene vseh naftnih derivatov zelo zvišale.
 

Vlada RS dne 23. julija 2012 ni spremenila višine trošarin, zato se 24. julija 2012 močno zvišajo maloprodajne cene z dajatvami za vse naftne derivate. Tega dne se cena neosvinčenega motornega bencina NMB 95 zviša za 4,9 centa/liter, cena neosvinčenega motornega bencina NMB 98 se zviša za 5,0 centov/liter, cena dizelskega goriva se zviša za 6,2 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL se zviša za 5,1 cent/liter.

 

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov v veljavi od 24. julija do 6. avgusta 2012.


© 2012 - 2022 Portal Energetika