Novica

Precejšnje znižanje cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 71/14), se 6. januarja 2015 modelske cene vseh naftnih občutno znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

50-litrski rezervar bencina bo cenejši za 1,20 EUR, dizelskega goriva pa cenejši za 1,40 EUR.

V obračunskem obdobju (od 22. decembra 2014 do 2. januarja 2015), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov močno znižale. V tem času pa se je precej okrepil tečaj USD v odnosu na EUR, kar je vplivalo na manjše znižanje modelskih cen, kot je bilo znižanje borznih kotacij.

Vlada RS je 5. januarja 2015 znižala trošarine na motorne bencine ter dizelsko gorivo, in sicer v obsegu, kot se zvišajo različni prispevki v ceni naftnih derivatov (CO2 taksa, prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov, prispevek za energetsko učinkovitost).

Zaradi občutnega znižanja modelskih cen se 6. 1. 2015 ob skupno nespremenjeni višini prispevkov maloprodajne cene vseh naftnih derivatov z dajatvami precej znižajo. Tako se tega dne cena motornega bencina NMB 95 z dajatvami zniža za 2,4 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 se zniža za 3,5 centa/liter, cena dizelskega goriva se zniža za 2,8 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL je nižja za 2,9 centa/liter.

Glede na določila Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov nove cene naftnih derivatov veljajo od 6. do 19. januarja 2015.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika