Novica

Predstavljen dopolnjen osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani so zainteresirani javnosti včeraj predstavili celovito dopolnjen osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki določa slovensko energetsko politiko do leta 2030. Ministrica Alenka Bratušek je zagotovila, da ga bodo na vladi sprejeli do konca letošnjega februarja.

Predstavitev NEPN (Foto: MZI)

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na predstavitvi tega izjemno pomembnega dokumenta poudarila, da prenovljeni osnutek vsebuje izboljšane cilje energetske in snovne učinkovitosti na vseh področjih.

NEPN med drugim opredeljuje cilje za zmanjšanje in opuščanje rabe premoga, do leta 2030 kar za 30 odstotkov. "V tem času bomo ustavili peti blok Termoelektrarne Šoštanj in opustili uvoz tujega premoga v Ljubljano," je dejala ministrica. Napovedala je preučitev uporabe možnosti novi jedrskih energij in najkasneje od leta 2027 sprejetje odločitve o drugem bloku Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Poleg tega osnutek načrta predlaga postopno zmanjševanje subvencij fosilnim virom energije in nazadnje njihovo ukinitev.

Nekateri izzivi ostajajo, eden večjih je izraba obnovljive hidroenergije. Ministrica je opomnila, da najnovejši osnutek v tem desetletju ne predvideva izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi, predvsem zaradi težav pri umeščanju v prostor. Ministrica Bratušek je kljub vsemu prepričana, da sta izgradnja in delovanje hidroelektrarn mogoča v sobivanju z naravo.

"Moramo najti način, da bomo tudi na varovanih območjih spodbujali rabo obnovljivih virov energije. Okrepiti moramo vlaganja v raziskave in razvoj, hkrati pa zagotoviti tudi več vlaganj v kadre, ki so pomembni za prehod v podnebno nevtralno družbo," je navedla.

Javna obravnava dokumenta NEPN bo odprta do vključno 16. februarja 2020. Zainteresirane deležnike vabimo k čimprejšnji oddaji njihovih pripomb, da bo le-te mogoče sproti pregledati in jih v čim večji meri ustrezno upoštevati. Celovite informacije najdete na tej povezavi.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika