Novica

Začetek javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Po prejemu pozitivnega pisnega mnenja o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe dopolnjenega osnutka NEPN na okolje se je pričela javna obravnava dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila, ki bo trajala 30 dni. Ministrstvo za infrastrukturo vabi zainteresirano javnost k podajanju pisnih pripomb. Javna predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN in njegovega okoljskega poročila bo potekala 28. januarja 2020.

Pripombe je mogoče oddati na posebnem obrazcu do vključno 16. 2. 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo je danes s strani Ministrstva za okolje in prostor, skladno z 42. členom ZVO-1, prejelo pozitivno pisno mnenje o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe dopolnjenega osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) na okolje.

Ministrstvo za infrastrukturo tako skladno z 43. členom ZVO-1 začenja javno obravnavo obeh dokumentov, katerega cilj je javnosti omogočiti seznanitev z dopolnjenim osnutkom NEPN in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, tj. od 17. januarja 2020 do vključno 16. februarja 2020.

Javno se razgrinja:

  1. Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN) – dopolnjen osnutek - verzija 4.1, januar 2020 (JAVNA OBRAVNAVA)
  2. Okoljsko poročilo za NEPN s sprilogami, 17. januar 2020 (JAVNA OBRAVNAVA)

Ministrstvo za infrastrukturo bo pripravilo tudi javno predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN in njegovega okoljskega poročila, ki bo potekala 28. januarja 2020 na Fakulteti za elektrotehniko s pričetkom ob 10. uri. Vljudno vabljeni!

Široka in utemeljena razprava v dobri veri, na podlagi strokovnih podlag, je namreč ključna pri iskanju poti in soglasja čim širšega kroga deležnikov glede čim bolj ambicioznih, a izvedljivih ciljev Slovenije do 2030, ki bodo upoštevali pomembne nacionalne okoliščine in predstavljali ustrezen korak k podnebno nevtralni Sloveniji do leta 2050.

Ministrstvo za infrastrukturo vljudno vabi zainteresirano laično in strokovno javnost k podajanju pisnih pripomb. Pripombe, ki bodo javno objavljene, je mogoče oddati v elektronski obliki do vključno 16. februarja 2020 prek elektronskega OBRAZCA ZA PRIPOMBE na gp.mzi@gov.si in marko.cerar@gov.si. Vse pripombe bodo javno objavljene, upoštevajo se le pripombe, ki niso anonimne.

Ministrstvo za infrastrukturo bo po koncu javne razgrnitve in posvetovanja v čim večji meri upoštevalo prejeta pisna mnenja in pripombe ter dopolnjeni osnutek NEPN in okoljsko poročilo ustrezno spremenilo ali dopolnilo in ju poslalo Ministrstvu za okolje in prostor v odločitev glede sprejemljivosti NEPN.

V primeru potrditve njegove sprejemljivosti bo Ministrstvo za infrastrukturo NEPN, skladno s 24. členom EZ-1, predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije in nato predložilo Evropski komisiji.

Več informacij o postopku priprave NEPN in njegove celovite presoje vplivov na okolje je dostopnih na spletni strani NEPN.

Vsem deležnikom se za njihovo sodelovanje in podane pripombe že v naprej iskreno zahvaljujemo!

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika