Novica

Preko 800 projektov sončnih elektrarn za sofinanciranje iz evropske kohezijske politike

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki je trajal od leta 2021 do 2023, je bilo po zaključku odpiranj potrjenih skupaj preko 800 projektov, ki bodo prejeli nepovratna sredstva iz evropske kohezijske politike.

Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so bile namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW. Javni razpis za sofinanciranje projektov se financira iz Kohezijskega sklada in izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Na zadnjem, sedmem odpiranju, je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) izdalo 283 sklepov o dodelitvi sredstev za proizvodnjo električne energije iz sončne energije, ki bodo sofinancirani iz evropske kohezijske politike, s predvideno skupno nazivno močjo naprav za proizvodnjo električne energije preko 95 MW. 

Skupaj je bilo od leta 2019 dalje na javnih razpisih za spodbude za proizvodnjo električne energije iz sončne energije podprtih preko 900 projektov podjetij in drugih pravnih oseb zasebnega prava, pri čemer skupna nazivna moč sončnih elektrarn presega 370 MW, kar bo prispevalo k zmanjšanju izpustov CO2 v ocenjeni skupni višini okoli 160.000 ton.    

Projekti so bili sofinancirani po celotni Sloveniji, kar se odraža v dvigu ozaveščenosti glede nujnosti ozelenitve virov proizvodnje električne energije.

Z navedenimi projekti se nadaljuje pospešeno vlaganje v obnovljive vire energije za proizvodnjo električne energije ter zeleni prehod, ki bodo omogočili maksimalen izkoristek evropskih kohezijskih sredstev iz programskega obdobja 2014-2020.

Seznami prejemnikov spodbud iz zaključenega javnega razpisa za proizvodnjo električne energije iz sončne energije so obljavljeni na spletni strani.

Povezava na javni razpis

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika