Novica

Prenovljena verzija priročnika Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Maribor, Ljubljana – Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) in BORZEN, organizator trga z električno energijo, sta izdala prenovljeno četrto verzijo priročnika s koristnimi nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije. Priročnik je namenjen bodočim investitorjem malih elektrarn.

GZS pozdravlja predlagano hitro in ažurno rešitev za zmanjšanje energetske obremenitve industrije s strani nove ekipe MZIP.

Družbi SODO in Borzen želita bodočim investitorjem malih elektrarn pomagati z nasveti na enem mestu za čim lažjo in hitrejšo pot izgradnje manjših elektrarn, pri čemer poudarjata obnovljive vire energije ter soproizvodnjo toplote in električne energije. Zato sta za bodoče investitorje izdala že četrto posodobljeno verzijo omenjenega priročnika, v slovenskem in v angleškem jeziku.

Novi priročnik vključuje predvsem novosti s področja pridobivanja potrebnih dovoljenj, subvencij in postopkov pridobivanja podpore ter tudi dopolnitve v seznamu predpisov. Priročnik tako na enostaven, razumljiv način in hkrati s pomočjo shematskega prikaza potencialnim investitorjem predstavlja potek izgradnje manjše elektrarne, pri čemer odgovarja na vprašanja bodočih investitorjev v zvezi s postopki in potrebnimi koraki od ideje do postavitve elektrarne in vključitve v sistem pridobivanja podpore.

Priročnik je namenjen tudi resornim ministrstvom, upravnim enotam in lokalnim skupnostim in sicer predvsem za potrebe izvajanja nalog na podlagi Energetskega zakona. Zagotovo pa bo uporaben tudi za delo gradbenih in okoljskih inšpektorjev, delo inženirske zbornice ter vseh elektrodistributerjev.

Priročnik v elektronski obliki je dostopen na podstrani portala Energetika, dodatno pa tudi na spletnih mestih družb SODO in Borzena.

Delovanje obeh družb, SODO in Borzen, temelji na uresničevanju temeljnih ciljev energetske politike Evropske unije in Republike Slovenije, to je doseči konkurenčnost, preglednost, zanesljivost oskrbe z električno energijo ob hkratnem doseganju okoljske sprejemljivosti.


Več informacij:

SODO d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor
mag. Milena Delčnjak
Vodja projektov
T: 08 20 01 704
milena.delcnjak@sodo.si

Borzen, d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana
Eva Činkole Kristan
Vodja službe za odnose z javnostmi
T: 01 620 7605
eva.cinkole@borzen.si


© 2012 - 2024 Portal Energetika