Novica

Razprava glede posodobitve NEPN na 12. seji Strateškega sveta za energetski prehod

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Minister mag. Bojan Kumer in predstavniki konzorcija NEPN so se 17. januarja 2024 udeležili 12. razširjene seje Strateškega sveta za energetski prehod, ki je potekala v organizaciji GZS.

Seja je bila namenjena predstaviti analize potencialov industrije za razogljičenje in zeleni prehod, s poudarkom na energetsko intenzivni industriji. Po uvodnih predstavitvah so udeleženci v razpravi izpostavili izzive, s katerimi se sooča predelovalna in energetsko intenzivna industrija na poti zelenega prehoda kot tudi priložnosti, ki iz tega izhajajo. Strinjali so se, da so rešitve možne le s sodelovanjem in proaktivnim delovanjem vseh deležnikov, tako industrije kot tudi države, ki zeleni prehod v industriji lahko pospeši in olajša s finančnimi in drugimi spodbudami.

Predstavniki konzorcija NEPN in ministrstva so izpostavili, da je priprava NEPN kot strateškega dokumenta, ki bo jasno orisal vizijo države na poti v podnebno nevtralno družbo ter opredelil cilje, politike in ukrepe, na podlagi katerih bo tudi industrija lažje načrtovala in izvajala postopek zelenega prehoda, ena izmed prioritet ministrstva v prvi polovici letošnjega leta. Postopek posodobitve NEPN je trenutno v fazi postopka ocene sprejemljivosti okoljskega poročila, medtem ko vzporedno ves čas potekajo aktivnosti na posodobitvi osnutka dokumenta. Večina podanih predlogov gospodarstva je že vključenih v osnutek NEPN, nadaljnja priložnost za sodelovanje in predloge deležnikov pa bo že marca oziroma aprila, v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN in okoljskega poročila.

Deležniki so se dogovorili, da s konstruktivnim dialogom nadaljujejo ob naslednji priložnosti, ki bo na javni razpravi z naslovom »Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo« v organizaciji Državnega sveta RS in GZS, dne 26. 1. 2024, v Državnem svetu RS, ki se ga bodo udeležili tudi predstavniki konzorcija NEPN.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika